Prezentarea proiectului

Criteriile și grila de evaluare pentru selecția profesorilor

Material diseminare prof. Mihaela STĂNCESCU

Material diseminare School Leadership in Practice

Material diseminare CREF, Portugalia

Material de diseminare a cursului LEARNING, CREATIVITY AND THE FUTURE CLASSROOM LAB

Material de diseminare a cursului “From teachers to facilitors and moderators of a student-centred learning”


INVITAȚIE - Atelier în cadrul proiectului ERASMUS+ KA1, Creșterea calității în învățământ, prin armonizarea cu alte sisteme de învățământ europene

INVITAȚIE - Atelier în cadrul proiectului ERASMUS+ KA1, Creșterea calității în învățământ, prin armonizarea cu alte sisteme de învățământ europene - flux 6